RIADENIE PROJEKTU

  • SPRACOVANIE INVESTIČNÉHO ZÁMERU
  • ODHAD NÁKLADOV
  • SPRACOVANIE HARMONOGRAMU
  • ZABEZPEČENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
  • ZASTUPOVANIE STAVEBNÍKA
  • VÝBER DODÁVATEĽOV A RIADENIE ZMLÚV
  • RIADENIE REALIZÁCIE PROJEKTU

 

CENY SLUŽIEB