CENY SLUŽIEB

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A STAVEBNÉ POVOLENIE
Územné rozhodnutie Územné rozhodnutie vydané v samostatnom územnom konaní 380.00 €
Stavebné povolenie Stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí 380.00 €
Stavebné povolenie Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní 440.00 €
Povolenie stavby studne Povolenie stavby domovej studne (vodná stavba) 100.00 €
Odňatie pôdy Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy z PPF 100.00 €
Povolenie vjazdu Povolenie zriadenia zjazdu z komunikácie na pozemok, vyžadujúce súhlas dopravného inšpektorátu 130.00 €
Povolenie domovej ČOV Povolenie stavby domovej čistiarne odpadových vôd 310.00 €

 

PROJEKT OSADENIA STAVBY A PRÍPOJOK NA INŽINIERSKE SIETE
Osadenie stavby Projekt osadenia stavby rodinného domu a projekt prípojok IS 510.00 €
Projekt studne Projektová dokumentácia studne pre povolenie vodnej stavby 130.00 €
Dopravné riešenie Projekt dopravného napojenia pozemku, s výpočtom statickej dopravy, navrhnutím parkovacích miest, s rezom a odvodnením spevnených plôch – vypracovaný oprávnenou osobou. 350.00 €
KOLAUDÁCIA
Kolaudácia Kolaudácia rodinného domu 330.00 €
STAVEBNÝ DOZOR
Stavebný dozor Stavebný dozor pre štandardný rodinný dom 500.00 €
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
Energetický certifikát Energetický certifikát pre štandardný rodinný dom 130.00 €
 Pozn.: Sme platcami DPH. Uvedené ceny sú bez DPh.

 

RIADENIE PROJEKTU

Cena za Riadenie stavby“, príp. iných úkonov inžinierskej činnosti závisí od rozsahu a náročnosti vášho konkrétneho projektu, ako aj od Vašich časových požiadaviek. Cenu za Riadenie stavby preto v každom jednotlivom prípade stanovujeme individuálne dohodou s našimi potenciálnymi zákazníkmi. Pokiaľ máte záujem o vypracovanie individuálnej cenovej ponuky za poskytnutie niektorej z našich služieb, neváhajte nás prosím kontaktovať!